HANDELSBETINGELSER


TILBAGE TIL FORSIDEN

Selskabsnavn: Stephanie Louisa Film

Adresse: Paris Boulevard 42, 2650 Hvidovre

Telefonnummer: 31 74 69 24

CVR-nr: 41625821

Tilbud og gyldighed

Bestilling af et film – eller fotoprojekt er forpligtigende efter accept af tilbud.

Ved aflysning mindre end 14 dage før optagelsesdagen, faktureres halvdelen af beløbet for projektet. Ved aflysning 48 timer før optagelsestidspunktet faktureres hele beløbet.

Alle tilbud fremsendt eller på anden vis kommunikeret af Stephanie Louisa Film kan udløbe efter 7 dage medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

Fakturering

Alle priser vises og kommunikeres eksklusiv moms. Der regnes generelt med 7 arbejdsdages netto betaling på faktura.

Din betaling bliver delt op i to, en betaling før første optagelsesdag og en efter du har modtaget din færdigredigerede film. Dette for at dække mine eventuelle udgifter i forbindelse med dit filmprojekt.

Eventuelle øvrige udgifter

Ved eventuel lokaleleje i forbindelse med optagelsesdag(ene), dækker jeg op til 500 kr.

Inkluderet i din pris er der 2 rettelsesrunder. Hvis du efter dine 2 rettelsesrunder ønsker yderligere rettelser til filmen, vil der påfalde ekstra fakturering på 750 kr. før moms pr. ekstra rettelsesrunde.

Opsætning af film

Når du modtager en film fra Stephanie Louisa Film, vil du modtage den i .mp4 format.

Det vil sige, at hvis du uploader din film til din hjemmeside igennem en anden tjeneste, f.eks. Vimeo eller Youtube, skal du bruge din egen Vimeo eller Youtube konto.

Jeg kan hjælpe med opsætning på Facebook, Instagram og hjemmesider bygget med WordPress og Elementor.

Forsinkelser

Stephanie Louisa FIlm er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes leveringsforsinkelser fra andre leverandører, som jeg ikke har indgået aftale med.

Stephanie Louisa Film er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forhold på kundens side.

Såfremt der i aftalen måtte være truffet bestemmelser om levering til bestemte tidspunkter, har Stephanie Louisa Film ret til at udskyde leveringstidspunktet, såfremt kunden ændrer opgavens omfang/indhold, eller ikke rettidigt leverer aftalte oplysninger, tegninger, dokumenter, data eller lignende, som er en forudsætning for opgavens udførelse.

Rettigheder

Kunden erhverver ejendomsret og ophavsret til fimene som Stephanie Louisa Film frembringer, efter den endelige betaling er modtaget.

Medmindre andet er aftalt, kan Stephanie Louisa Film vise filmproduktet på hjemmeside og sociale medier i forbindelse med egen markedsføring.

Opbevaring af materiale

Stephanie Louisa Film gemmer materiale i op til 24 måneder efter projektets afslutning, medmindre andet er aftalt.